Kan ein spele «Numetry» på smarttelefon eller nettbrett?

«Numetry» køyrast rett frå nettlesar. Det vil seie at det førebels kan køyrast på PC, Mac og Chromebook. Nettbrett-versjon vil tidlegast kome våren 2021, og ein eventuell lansering tidlegst hausten 2021.

Comment on this FAQ

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *