Bornet får ikkje registrert e-posten sin

Dersom bornet ikkje får feilmelding når det legg inn ein e-post inne i «Numetry», er dette fordi det har forsøkt å bruke same e-post som du som forelder nytta då du registrerte ein konto til ditt barn. Du må altså bruke ein annan e-post for å kome vidare.

Tanken bak dette var at born som gløymer passordet sitt ikkje treng å måtte finne mor eller far for å tilbakestille passordet, men kan gjere dette sjølve. Vi ser derimot at vi må gjere dette litt tydelegare, og arbeider no med å utbetre dette. Foreventa ferdigstilling: 10. september 2020.

Comment on this FAQ

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *