Korleis veit dykk at vanskelegheitsnivået er riktig?

Kvart mini-spel i «Numetry» kjem i tre kategoriar: Historie-modus, Challenge-modus I og Challenge-modus II. Desse går frå enkel til vanskeleg. For å kome vidare i «Numetry» må ein minst løyse Historie-modus, men for å vinne alt utstyr og få full score må ein ta Challenge-modusa. Vi brukar data for å bestemme det riktige nivået på desse tre kategoriane. Til dette treng vi store mengdar brukardata. Fram til dette nyttar vi våre pedagogars årelange ekspertise for å sette vanskelegheitsgraden.

Comment on this FAQ

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *