Kor mykje innhald er det i «Numetry»?

«Numetry» vil ha eit uendeleg antal mini-spel for borna å bryne seg på. Spelet er bygd opp av ulike kapitel, som tek form som ein planet, eit romskip eller ein asteroide. Inne i desse finn ein mini-spel, som igjen testar borna i ulike matematiske ferdigheiter. Per 5. september 2020 er éitt kapitel ope i «Numetry» – Romskipet «Envoy». Her finn barna mini-spela: Access Shaft (tal og siffer); Juice Booth (siffers verdi); Converter Bot (brøk, prosent og desimal); Cross Connector (likningar); Cold Reactor (negative tal). Neste kapitel kjem medio oktober 2020.

Comment on this FAQ

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *