Kan borna ha ein konto på skulen og ein heime?

«Numetry»s skuleversjon er enda ikkje lansert. Når denne blir det, vil ein og finne måtar å kunne fortsette framdriften ein har hatt heime, der.

Comment on this FAQ

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *