Er det hint-funksjonar i spelet?

Ja, ein trykker på «?»-teiknet oppe til høgre. Basert på tilbakemeldingar frå brukarar kjem vi til å vidareutvikle og forbetre denne.

Comment on this FAQ

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *