Informasjonskapslar og lokal datalagring

Les meir om korleis vi nyttar informasjonskapslar og lokal datalagring hos «Numetry».

Kva er informasjonskapslar og lokal datalagring?

Når du besøker nettstadane våre, lagrast forskjellige typar data lokalt på eininga di gjennom nettlesaren din. Slike «lokalt lagra data» kan nyttast til å tilpasse innhaldet og funksjonane til tenesta og dermed gjere besøket ditt meir organisert og meir meiningsfylt for deg.

Den vanlegaste typen lokal datalagring er informasjonskapslar. Dette er små tekstfiler som for augeblikket er lagra på eininga di (datamaskin, mobiltelefon eller nettbrett). Desse lar oss kjenne at nettlesaren din.

I tillegg til informasjonskapslar nyttar vi og andre liknande teknikkar som pikselkodar. Dette er teknologi som kjenner at informasjonskapslar og identifikatorar, samt som gjer det mogleg for ein tredjepart å plassere informasjonskapslar på eininga din.

«Numetry» lagrar ingen data lokalt på eininga di, men tredjepartar kan gjere det når du nyttar tenesta vår eller besøker nettstaden vår (meir om dette nedanfor).

Til kva nyttar tredjepart vår lokale datalagring?

Enda viktigare er at «Numetry» ikkje nyttar sin eigen informasjonskapsel som er lagra lokalt på eininga di, men våre underleverandørar (for eksempel leverandørar av analyseverktøy) nyttar informasjonskapslar og lagrar data lokalt på eininga di. «Numetry» lagrar derimot data når brukarar begynner å anvende innhald i nokre av applikasjonane våre.

«Numetry» og våre underleverandørar nyttar informasjonskapslar og lagra data til:

Korleis kan du administrere eller slette informasjonskapslar og lokalt lagra data?

I nettlesarinnstillingane vil du vanlegvis finne ei oversikt over alle informasjonskapslar som er lagra. Her kan du og fjerne uønska informasjonskapslar, spesifisere om du godtek lagring av informasjonskapslar frå nettstadane du besøker, frå tredjepartar kopla til nettstadane og om du vil bli varsla kvar gang ein ny informasjonskapsel lagrast.

Instruksjonar for å handsame informasjonskapslar i nettlesaren din

Nedanfor er instruksjonar om korleis du administrera informasjonskapslar i forskjellige nettlesarar. Merk at prosessen for dette kan endrast, og at beskrivelsane nedanfor ikkje alltid vil verte oppdaterte.

Safari

Safari for iPhone og iPad Google Chrome

Google Chrome

Microsoft Internet Explorer

Mozilla Firefox

Eksemplar på informasjonskapslar, skript og lokalt lagra data som «Numetry» nyttar

Nedanfor er eksemplar på informasjonskapslar, skript og lokalt lagra data som vi nyttar for å levere og tilpasse, forbetre og for å få ting til å fungere so godt som mogleg.

 

Eksempel på informasjonskapslar og skript for lagring av data Aktør Nyttast til
CM, CM14, Digitrust.v1.identity, TPC,_qca, gcl_au, adtrc, uid, C, OMITelenor_TNSE, cid Adform Nyttast til å spore trafikk frå annonsering. Lagra informasjon nyttast blant anna for å følgje med på om ein besøkande har sett noko reklame eller ikkje, og kan sikre at den same annonsen ikkje visast igjen.
DSID, IDE, _gads, gfp64b Doubleclick (Google) Nyttast til å måle ytinga til Googles annonsenettverk for blant anna Display-annonsering.
Act, c_user, datr, fr, m_pixel_ratio, presence, sb, spin, wd, xs, Facebook SDK Facebook Nyttast til å måle effekten av Facebooks annonsenettverk. Nyttast og slik at du enkelt kan logge deg på applikasjonen vår med din Facebook-konto.
1P_JAR, AID, ANID, APISID, CONSENT, HSID, NID, OGPC, S, SAPSID, SID, SID, SSID, DV, UULE Google Analytics Nyttast til å analysere og tilpasse informasjonen på nettstaden vår basert på eininga som nyttast, operativsystem og nettlesar.
lc_visitor, _mid, _orig, country, lang, machineid, merchant, session, csrf, user Stripe Script vert nytta til å kople eit kjøp på nettstaden til ein premiumkonto i applikasjonen vår.
Firebase SDK Firebase Hjelp oss å sjå kva for tekniske feil som oppstår i appen, og korleis vi best kan fikse desse. Hjelp oss og å kunne teste ny funksjonalitet og lansere nye ting på ein kontrollert måte. Det hjelp oss og å analysere trafikk.
Mixpanel SDK Mixpanel Nyttast til å analysere brukar- og forbruksadferd i applikasjonen vår for å gjere «Numetry» betre og for å få ting til å fungere so godt som mulig.