Reiseruter

Velg det eventyret som passar best for deg

Nybegynnar

0NOK

PER BRUKAR/MND
 • Begrensa spelinnhald

 • Begrensa skins og premiar

Kom i gang

oppdagar

24NOK

PER BRUKAR/MND (ÅRLEG TREKK)
 • Full tilgang til alt spelinnhald

 • Skins og premiar i fleng

 • Stadig nytt spelinnhald

Kom i gang

oppdagar

89NOK

PER BRUKAR/MND
 • Full tilgang til alt spelinnhald

 • Skins og premiar i fleng

 • Stadig nytt spelinnhald

Kom i gang

KVIFOR «NUMETRY»

 • Er bornet ditt glad i matte, er «Numetry» for deg. Er det ikkje glad i matte, er det i alle fall for deg!
 • Spelet skal vise borna at matematikk både er moro og nyttig.
 • «Numetry» sender bornet ditt på ei oppdagingsferd til det mystike solsystemet Matema der berre dine matematikkferdigheiter kan redde dagen!
 • Ingen kompliserte oppsett. Det er berre å logge inn og borna kan på eigenhand trygt spele og lære utan at du treng å gå inn og hjelpe dei.
 • Spelet er utvikla av erfarne matematikklærarar og dyktige spelprogrammerarar frå Noreg, USA, Brasil og Chile.
 • «Numetry» vert kontinuerleg kvalitetsjekka av ekspertane – elevar frå eit titals skular i Noreg. Spelet er òg ein del av eit forskings- og utviklingsprosjekt i regi av Universitet i Agder.
 • Gløym dei gamle pedagogiske spela med elendig grafikk og tynne historier. Med «Numetry» får dei unge astronautane ei rik speloppleving og eit oppslukande eventyr dei vil elske.
 • Det spelar ingen rolle kva for ferdigheiter bornet ditt har før ekspedisjonen startar. I spelet er det forskjellige nivå, tale for tekst og matematiske tips og triks som gjer at dei alltid vil føle seg engasjerte og motiverte til å fortsette læringa.
 • Dersom du vil følgje med på framgangen deira, kan du enkelt gjere dette via Foreldrepanelet der du kan spore matematikklæringa deira i sanntid og sjå korleis dei utviklar ferdigheitene sine vidare.
 • Med ein Premium-konto kan borna få full tilgang til alle oppdrag med moglegheiter til å vinne skins og anna kult utstyr til figuren sin. Spelet får stadig nytt innhald og nye premiar.

KVA SEIER DEI VAKSNE

“Som mor er eg veldig opptatt at slike spel må vere pedagogisk og at barna faktisk vil bruke dei. Her får eg begge deler!”

– Mor Nicolai (9)

“Som lærar er det ikkje alltid like lett å motivere elevar til å gjere matematikk, særskilt elevar som er mattelei. «Numetry» er eit godt læringsverktøy som tar for seg det grunnleggjande i matematikk. Det er enkelt å setje seg inn i både for lærar og elev sidan spelet har gode forklaringar og aukande utfordringar. Som lærar treng du eigentleg ikkje gjere noko anna enn å setje dei i gong og følgje med. I tillegg er det tale for tekst, noko som gjer det enkelt for elevane å få med seg innhaldet. Å bruke videospelet Numetry som ein avløysar i mattetimar gjorde susen for motivasjonen hjå min elev.”

– GRUNNSKULELÆRAR

“Som forelder opplever eg at andre lærespel er trauste og ganske kjedelege. Dette spelet har eg meir tru på fordi det engasjerar og ikkje følast som skulearbeid.”

– Mor Jakob (11)

pt_BR
nn_NO en_US nb_NO es_ES pt_BR