HJELP MANNSKAPET
MED Å LØYSE MYSTERIET

 

Gjennom ei spennande reise i verdsrommet lærer
barna at matematikk både er kjekt og nyttig!

Utforsk eventyret

Kvar er astronautane?

Bli med til
Matema

Ein gang i framtida, lenge etter at menneskeheita har utforska fleire galaksar, har ei gruppe astronatuar forvunne i det fjerne Matema – eit solsystem heilt ulikt alle andre.

Mannskapet på romskipet Magellan er sendt ut for å finne den forsvunne ekspedisjonen. No treng dei di hjelp for å Iøyse mysteriet og redde astronautane.

intergalaktisk korrespondanse

Få oppdateringar
frå verdsrommet

Lær meir om oss og matematikkspelet Numetry

KARAKTERANE

Dr. Svein
captain
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Corrupti nihil illo maxime deleniti quo distinctio dolores harum dicta quae laboriosam.
Dr. Svein
Alexander
Ahmed

KLAR TIL AVGANG

Spørsmal
før avreise?

Mannskapet på Magellan svarar deg gjerne på det du måtte lure på kring reisa til Matema-galaksen

9 + 8 =