John-Arne ble spillpedagog: – Jeg kunne ikke ha tenkt meg å jobbe som bare lærer etter dette

 

John-Arne Gaard Nilsen er spillpedagog ved Revheim ungdomsskole i Stavanger. Jobben hans går på å tilrettelegge for bruk av spill i undervisningen ved skolen, og etter at han trådde inn i stillingen har han aldri sett seg tilbake. Det har heller ikke skolen.  

John-Arne ble ansatt som spillpedagog ved Revheim ungdomsskole i februar 2019. På dette tidspunktet hadde skolen mottatt støtte på en halv million kroner til gamingutstyr, slik at de kunne implementere spill i elevenes skolehverdag. I dag, halvannet år senere, har fortsatt til gode å motta negative tilbakemeldinger på tiltaket. 

– Videospillene sin evne til å gi valg blir aldri lik en annen type undervisning. Man får et mer nyansert bilde. Det å ta valg ligger dypere inne i en person, sier John-Arne.  

Interessen går begge veier 

John-Arnes stilling som spillpedagog er på 50%, og de resterende 50% er han kontaktlærer ved skolenTil tross for at det kan virke som to veldig forskjellige jobber, kan han opplyse om at de to stillingene er tett knyttet sammen.  

– Lærere ser ofte læringsutbytte i bøker, aviser og filmer som de kan implementere i undervisningen. Jeg forstår spill og klarer å se et utbytte der veldig fort, forteller han videre. 

Som spillpedagog arbeider han tett med de andre lærerne ved skolen, og hvilke spill som foreslås til undervisningen går begge veier. Noen ganger er det John-Arne selv som foreslår spill som kan passe inn i læreplanen, og noen ganger er det lærerne som etterspør dette i enkelte fag.  

– Spill er som et eget språk. En må skjønne det for å forstå hva som ligger i det, men det krever ikke så mye som mange tror. En trenger ikke mye erfaring for å skjønne det heller, sier spillpedagogen.  

Ordentlig jobb 

John-Arne er sikker på at spillbasert læring er noe som har kommet for å bli i skolen. Han er heller ikke i tvil om at stillingen hans er nødvendig, i hvert fall ikke om en ønsker å bruke spillbasert læring på en grundig måte i undervisningen. Han trekker likheter til andre fag i skolen. 

– Ved skoler er det stort sett noen som er ansvarlig for blant annet sløyd- og tekstilrommet. Også med spill er det helt nødvendig å ha en som kan tilrettelegge, og det kan bli for mye for én lærer å håndtere alene. Da må noen ha det som en ordentlig jobb, sier John-Arne. 

– Om stillingen er på 15% eller 50% er ikke så viktig, men det å ha noen vil lønne seg i det lange løp, fortsetter han. 

Ikke vanskelig 

Selv kan John-Arne fortelle at han trives enormt godt i jobben sin. Det at han nå kan bruke en av sine fremste interesser til å lære bort til andre, er ifølge ham selv det beste han kunne ha gjort.  

– Men det er absolutt ikke vanskelig for en lærer å bli spillpedagog! Jeg har mye erfaring selv, men i dag finner det mange gode ressurser som kan hjelpe en i gang. Det er heller ikke nødvendig å bruke en halv million kroner på et gamingrom for å implementere spill i skolehverdagen, du kommer langt på vei med noen laptoper, avslutter han. 

nn_NO
en_US nb_NO es_ES pt_BR nn_NO