KVIFOR «NUMETRY»

faktisk moro

Spelet som snakkar bornas eige språk

«Numetry» sender bornet ditt på ei oppdagingsferd til det mystike solsystemet Matema der berre dine matematikkferdigheiter kan redde dagen!

Ingen kompliserte oppsett

Sett deg tilbake og slapp av

Det er berre å logge inn og borna kan på eigahand trygt spele og lære utan at du treng å gå inn og hjelpe dei.

TILPASSA BORNAS NIVÅ

Det spelar ingen rolle kva for ferdigheiter bornet ditt har

I spelet er det forskjellige nivå, tale for tekst og matematiske tips og triks som gjer at dei alltid vil føle seg engasjerte og motiverte til å fortsette læringa.

hald deg oppdatert

Følg den matematiske reisa via Foreldrepanelet

Du kan enkelt følge barnets progresjon via Foreldrepanelet der du kan spore matematikklæringa deira i sanntid og sjå korleis dei utviklar ferdigheitene sine vidare.

læringsplanar

Velg den planen som passar best for dykk
discount-label

72%
OFF

green_ribbon

Kva dei vaksne seier

lina
“Som mor er eg veldig opptatt at slike spel må vere pedagogisk og at barna faktisk vil bruke dei. Her får eg begge deler!”
– Mor Nicolai (9)
“Som lærar er det ikkje alltid like lett å motivere elevar til å gjere matematikk, særskilt elevar som er mattelei. "Numetry" er eit godt læringsverktøy som tar for seg det grunnleggjande i matematikk. Det er enkelt å setje seg inn i både for lærar og elev sidan spelet har gode forklaringar og aukande utfordringar. Som lærar treng du eigentleg ikkje gjere noko anna enn å setje dei i gong og følgje med. I tillegg er det tale for tekst, noko som gjer det enkelt for elevane å få med seg innhaldet. Å bruke videospelet Numetry som ein avløysar i mattetimar gjorde susen for motivasjonen hjå min elev.”
– GRUNNSKULELÆRAR
“Som forelder opplever eg at andre lærespel er trauste og ganske kjedelege. Dette spelet har eg meir tru på fordi det engasjerar og ikkje følast som skulearbeid.”
– Mor Jakob (11)
svein

UTVIKLINGA AV VERDAS BESTE MATEMATIKKSPEL ER STØTTA AV

hald deg oppdatert på utviklinga av spelet

nn_NO
en_US nb_NO es_ES pt_BR nn_NO