logo-numetry-450x305
logo-numetry-MOBILE

HJELP MANNSKAPET LØYSE MYSTERIET

GJENNOM EI SPENNANDE REISE TIL VERDSROMMET LÆRER BORN AT MATTE ER NYTTIG OG MOROSAMT

Ein gang i framtida, lenge etter at menneskeheita har utforska fleire galaksar, har ei gruppe astronautar forsvunne i det fjerne Matema – eit solsystem heilt ulikt alle andre.

Mannskapet om bord på romskipet Magelan er no sendt ut for å finne den forsvunne ekspedisjonen og dei treng di hjelp for å løyse mysteriet og redde astronautane.

SPELBASERT LÆRING

EIN HEILT NY MÅTE Å LÆRE PÅ

METODEN BAK

EIN HEILT NYE MÅTE Å LÆRE PÅ

Korleis kan eit barn spele dataspel uavbrutt i fleire timar, men likevel ha problem med å sitte stille i fem minutt på skulebenken? Med «Numetry» ønskjer å vidareutvikle det som gjer at barn og unge blir oppslukt i videospel, ved å kombinere leik og spel med læring og utvikling.

hald deg oppdatert på reisa til matema

LÆRINGSPLANAR

Velg den planen som passar best for dykk
discount-label

72%
OFF

green_ribbon

KVA DEI VAKSNE SEIER

lina
“Som mor er eg veldig opptatt at slike spel må vere pedagogisk og at barna faktisk vil bruke dei. Her får eg begge deler!”
– Mor Nicolai (9)
“Som lærar er det ikkje alltid like lett å motivere elevar til å gjere matematikk, særskilt elevar som er mattelei. "Numetry" er eit godt læringsverktøy som tar for seg det grunnleggjande i matematikk. Det er enkelt å setje seg inn i både for lærar og elev sidan spelet har gode forklaringar og aukande utfordringar. Som lærar treng du eigentleg ikkje gjere noko anna enn å setje dei i gong og følgje med. I tillegg er det tale for tekst, noko som gjer det enkelt for elevane å få med seg innhaldet. Å bruke videospelet Numetry som ein avløysar i mattetimar gjorde susen for motivasjonen hjå min elev.”
– GRUNNSKULELÆRAR
“Som forelder opplever eg at andre lærespel er trauste og ganske kjedelege. Dette spelet har eg meir tru på fordi det engasjerar og ikkje følast som skulearbeid.”
– Mor Jakob (11)
svein

Siste sakar

TEST

DÅ ER VI SNART KLARE TIL AVGANG

Spørsmål før avreise?

Mannskapet på Magelan svarar deg gjerne på henvendelser rundt reisa til Matema-galaksen.

es_ES
nn_NO en_US nb_NO pt_BR es_ES