HJELP MANNSKAPET
MED Å LØYSE MYSTERIET

 

Gjennom ei spennande reise i verdsrommet lærer
barna at matematikk både er kjekt og nyttig!

Utforsk eventyret

Kvar er astronautane?

Bli med til
to Mathema

Ein gang i framtida, lenge etter at menneskeheita har utforska fleire galaksar, har ei gruppe astronatuar forvunne i det fjerne Matema – eit solsystem heilt ulikt alle andre.

Mannskapet på romskipet Magellan er sendt ut for å finne den forsvunne ekspedisjonen. No treng dei di hjelp for å Iøyse mysteriet og redde astronautane.

INTERGALACTIC COMMUNICATION

Get updates
from outer space

Learn more about us and Numetry the Math Game

CHARACTERS

Dr. Svein
captain
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Corrupti nihil illo maxime deleniti quo distinctio dolores harum dicta quae laboriosam.
Dr. Svein
Alexander
Ahmed

KLAR TIL AVGANG

Questions
before
departure?

The crew on the Magellan will be more than happy to assist you before your adventure to Mathema begins

13 + 11 =