Categories
Text Post Video Post

WHAT KIDS SAY: SKEI SCHOOL

For å kunne gjera Numetry til eit så bra spel som mogleg, har vi inngått samarbeid med 12 skular i Noreg og Sør-Amerika. Lærarane og elevane ved desse skulane gir oss kontinuerlege tilbakemeldingar, både når det gjeld mekanikken og dei visuelle aspekta ved spelet. Vi besøkte ein av desse skulane for nokre månader sidan:
Skei- ein av våre mange gode partnarskular.
Categories
Video Post

What Kids Say: Aksvoll School

For å kunne gjera Numetry til eit så bra spel som mogleg, har vi inngått samarbeid med 12 skular i Noreg og Sør-Amerika. Lærarane og elevane ved desse skulane gir oss kontinuerlege tilbakemeldingar, både når det gjeld mekanikken og dei visuelle aspekta ved spelet. Vi besøkte ein av desse skulane for nokre månader sidan. Askvoll – ein av våre mange gode partnarskular.

Categories
Text Post Today's Pick

Kvifor stå opp ein time tidlegare

For mange foreldre er morgontimane dei mest hektiske i løpet av dagen. Med vekking, stelling og smørjing av matpakker skulle ein gjerne hatt eit dobbelt sett med armar for å få alle endane til å møtast. Heldigvis finst det hakket meir realistiske metodar for å få ein så god start på dagen som mogleg. Eit tiltak som kan gje ein enorm effekt og som i tillegg ikkje krev ei krone, er å stå opp ein time tidlegare.

Meir tid for seg sjølv

Vi kjenner alle til følelsen av å forsove seg, og stresset og ubehaget som det fører med seg. Å stå opp ein time tidlegare vil ha motsett effekt! Ved å ha ein time ekstra til rådigheit om morgonen vil ein ikkje berre ha ein meir produktiv dag, men ein vil òg kunne føle seg langt betre når ein har hatt ein meir behageleg start på dagen. Ved å stresse ned, puste ut og gjere noko ein liker på morgonen, vil dagen starte på ein rolegare måte for heile familien. For mange er det likevel lettare sagt enn gjort å komme seg opp ein time tidlegare enn vanleg. Her er nokre tips til korleis ein kan gjere det lettare for seg sjølv å få ein tidleg start på dagen.

1. Lag ein avtale som du ikkje kan vike unna

På netter før ein viktig avtale, som ein eksamen eller eit møte, er det vanleg å få fysiske verkingar fordi kroppen er innstilt på å stå opp i tide. Det kan vere meir krevjande å stå opp dersom det berre er vekkarklokka ein skuffar dersom ein heller vel å sove vidare, så ved å gjere seg ansvarleg for noko som ikkje berre går ut over ein sjølv kan føre til ein større motivasjon til å komme seg opp.

2. Ver tolmodig

For mange er det urealistisk å skru vekkarklokka frå 7:00 til 5:30 med ein dags mellomrom. Ein idé kan derfor vere å gjennomføre det gradvis. Ved å stå opp 5 minutt tidlegare kvar dag vil du etter 12 dagar stå opp ein time tidlegare enn utgangspunktet. Menneske motiverast ikkje av logikk, vi motiverast av resultat. Ved å nytte seg av denne metoden vil ein oppnå meistringskjensle kvar dag.

3. Tilpass omgjevnadane dine slik at det vert enklare å stå opp tidleg

Sett vekkarklokka på andre sida av rommet slik at du er nøydd til å stå opp for å skru den av. Heng morgonkåpa opp ved sida av senga. Skaff ein kaffetraktar med automatisk klokke slik at du kan stille kaffien inn til å traktast når vekkarklokka di går av. Når omgjevnadane er tilrettelagt, vert det òg lettare å følge opp.

4. Finn gode assosiasjonar til det å stå opp tidleg

Dersom du tenker at du vil stå opp tidleg for å trene til trass for at du kanskje ikkje liker å trene, vil dette med stor sannsynlegheit berre gjere det tyngre å stå opp. Planlegg heller å gjere noko du faktisk har lyst til å gjennomføre, kanskje noko for deg sjølv! Finn ein indre motivasjon til å stå opp tidleg. Kva ynskjer du å oppnå i løpet av morgonen din? Å stå opp tidleg fortener ei belønning, ikkje en straff.

5. Dokumenter framskritta dine

Dette kan vere så enkelt som å krysse av på kalendaren på dei dagane der du klarte å stå opp til planlagt tid. Jo fleire dagar du har oppnådd målet, jo høgare terskel er det for å bryte kjeda. Etter kvart vil det bli ein vane, og det å stå opp tidleg vil nærmast ikkje krevje ein tanke.
Det kan altså vere lett å undervurdere kor viktig morgontimane er for korleis dagen utspelar seg vidare, men ved å ha meir tid for seg sjølv på morgonen vil dagen kunne utfolde seg på ein betre måte for både forelder og barn. Det viktigaste er likevel å vere snill mot seg sjølv, det ter nemleg tid å etablere ein god vane. Og du, husk at det å få nok søvn er veldig viktig. Skal du stå opp tidlegare, krev dette at du og legg deg tidlegare. Lykke til!

Categories
Text Post

How Video Games Are Transforming Education

When you think of playing video games, chances are the first image that springs to mind are not the classroom or education. You might even think that playing games has a negative impact on a child’s learning process – however, here at Eduplaytion, we are here to transform those perceptions and help parents and teachers unlock a whole new world of education.

The Benefits of Video Games

Whilst there can be no denying that children should not spend their entire time in front of a computer screen, research has shown that including video games as part of a wider curriculum can have a number of benefits on a student’s ability. A study in 2014 revealed that 80% of students believe they would be more productive if learning was game-based, whilst 70% of teachers noticed an increase in student engagement when they were using educational video games.
There are a number of additional benefits to using online games as part of the educational curriculum too. Some of the biggest include:
#1 – Improved memory
Most educational video games require some form of visual and audial memory utilization. This means that regularly playing a game will see the student need to read, listen, or remember instructions to complete the game – improving both their short-term and long-term memory.
#2 – Boosts hand-eye coordination
Using a computer and playing games has been proven to raise hand-eye coordination in young students as they are required to focus on what is happening on the screen, whilst simultaneously using a keypad or controller. This is a particularly useful skill for life in general but it also helps them become computer literate; a vital skill to have in this digital, technology-led world.
#3 – Improves strategic thinking and logic
Video games often require fast thinking, using logic to anticipate moves and solve problems. Regularly playing games helps to build these key skills in the students, improving their accuracy and giving them the ability to think strategically.
#4 – Skill building
In addition to developing logical thinking, video games are also able to help students build a number of key skills. Many video games require participants to regularly read instructions on screen or to follow maps of some kind whilst others need students to manage finances or practical thinking. Playing these games in addition to regular book-based learning can transform a student’s overall ability.
#5 – Helps student’s with attention-based disorders
At some point, classroom-led studies will see every student struggle to stay focused. For students with attention-based disorders, this becomes a far more frequent occurrence. Research has shown that using educational video games can help these children to stay more focused on the task at hand.


Kick-start the educational revolution!

Educational games could bring an exciting and new alternative to help parents and teachers unlock a whole new world of education.
Incorporating educational video games into the curriculum in a truly practical and beneficial way can bring enjoyment and functionality, which can transform the learning process.
The students often are far more willing to try new things and explore their potential through video games, which they view as a low-risk environment. Educational games are encouraging students to use their imaginations and unlock new possibilities in a fun, engaging, and safe way.

The New Way To Learn Math

One of the most challenging subjects for students is often math. Math is difficult for parents to explain and for students to understand. Game-based learning solutions can help make both teaching and learning math easy and fun. Math games can be an effective way for students to enter the abstract word of numbers and digits.
Although the advantages of using math game-based learning solutions are becoming increasingly clear, there are still very few options on the market for teachers and parents to choose from that manage to capture student’s attention over time. This has created a need for a robust solution that takes math game-based learning to a whole new level.
Numetry the Math Game is a new educational portal that has been specifically designed for students between the ages of nine and twelve. Numetry was developed in close collaboration with twelve schools across Norway and South America. The game uses a truly immersive environment to capture student´s attention, whilst simultaneously teaching them new skills.
Teachers and parents are able to track the children’s development through the syllabus in real-time; allowing them to stay on top of their academic progress and provide additional support as needed.
So, if you are struggling to keep your child motivated or you want to help them learn math in an engaging new way, Numetry is one of the best solutions for you. If you would like to find out more, drop us an email on [email protected] or connect with us on Facebook.
We are planning on launching the game in August 2020, but in the meantime, you can learn more about our mission and how we created the game on our blog and over on our YouTube channel.

Categories
Today's Pick Video Post

What Kids Say: Gjelsvik School

For å kunne gjera Numetry til eit så bra spel som mogleg, har vi inngått samarbeid med 12 skular i Noreg og Sør-Amerika. Lærarane og elevane ved desse skulane gir oss kontinuerlege tilbakemeldingar, både når det gjeld mekanikken og dei visuelle aspekta ved spelet. Vi besøkte ein av desse skulane for nokre månader sidan: Gjelsvik – ein av våre mange gode partnarskular.
Categories
Today's Pick Video Post

What Kids Say: Viksdalen School

For å kunne gjera Numetry til eit så bra spel som mogleg, har vi inngått samarbeid med 12 skular i Noreg og Sør-Amerika. Lærarane og elevane ved desse skulane gir oss kontinuerlege tilbakemeldingar, både når det gjeld mekanikken og dei visuelle aspekta ved spelet. Vi besøkte ein av desse skulane for nokre månader sidan: Viksdalen – ein av våre mange gode partnarskular.
Categories
Today's Pick Video Post

The Devil Is in the Details

When we first started developing Numetry, we knew we wanted to do things a little bit differently. We decided to involve kids in every step of the game development journey, to assure this becomes a game that kids love. 
We have partnered with 12 schools in Norway and South America whose teachers and students playtest the game to provide us with continuous feedback on game design and art directions. We frequently show early concepts to our student testers who let us know we’re going the right way.
Check out the first episode of our new Meet the Team series. Get to know the people behind the Numetry game and what a day in their life is like. In this video you get to meet Alberto, our lead artist all the way from São Paulo, Brazil. Gain insight into his daily work routine and learn how student feedback informs his work.

Categories
Text Post Today's Pick

Learn to Draw Like a Pro

Drawing is fun and now studies show it can also enhance your child’s development. Practicing sketching stimulates creativity and growth. From drawing stick figures to sketching landscapes, children can benefit from practicing. 
Teachers agree that drawing enhances children’s creative expression and spatial reasoning. Kids develop problem-solving skills and a way of observing the world, and it even helps confidence.   
Art skills boost self-expression by freeing kids to explore their imaginations and articulate their thoughts. Children can play around with and transform their ideas. 

Unleash Your Creativity  

As you can see, there are many benefits of drawing that we often don’t realize. The benefits include:   
1# – Increased expressiveness 
Drawing is a form of communication. Sometimes children struggle to express themselves using words and actions, so drawing becomes an evocative third option. Drawing enables children to express feelings visually, developing their emotional intelligence. 
2# – Practice concentration 
Drawing helps children learn to observe small details and concentrate on achieving a specific result. That focus is key to academic success, even in elementary school.  
3# – Develop problem-solving skills 
When drawing, a child is faced with many decisions: What to draw? What colors to use? What perspective? All these questions require them to constantly solve new problems. 
4# – Imagination runs wild 
Imagination should be encouraged, it’s the bridge to free expression, creativity, and confidence. Giving children the freedom to draw means that they can create anything they want. 
The benefits are clear, but many children still struggle when drawing. They don’t know where to start. They need a guiding hand. And that’s why we decided to create our “How to Draw series.  
 


Learning From the Best

Has your child always wanted to learn how to draw but don’t know where to start? Come join Alberto, our experienced illustrator, and immerse your child in the world of creativity and fun.  
Our How to Draw series broadcast on live on our YouTube channel from São Paulo, Brazil. During this series, Alberto will teach children the tricks of the trade and how to make their drawings come alive. 
Drawing is for everyone! It’s easy to learn how to create your own incredible drawings. Join us and we’ll show you how. We’ll guide viewers, step-by-step, into the wonderful world of drawing! They will have fun and learn important drawing skills and techniques. 
In each week’s new episode, Alberto will draw a new and exciting character. Grab your markers, paper, and colored pencils and join us on the next episode of the How to Draw series. 
Twice a month, we will even host a contest, where kids who have learned to draw watching the series can submit their drawings, and we will select a winner who will get a chance to do a video-workshop to improve their winning sketch and turn it into a game creature. 
Click here to check out previous episodes and to subscribe to our channel. That way you won’t miss out on any of our future content. You can also try our fun activity sheets from our coloring collection on Pinterest by clicking here. 

Categories
Text Post

Boost Your Child’s Learning

Good habits learned at a young age can help your child become a healthy adult. By spending time teaching them about the benefits of eating balanced, nutritious food, your child is more likely to develop healthy eating habits that will last a lifetime!
It is important to create healthy habits early on. Begin today and see the benefits right away. nutritious and well-balanced diet is crucial to your childs brain development, concentration, and immune system responsiveness.

Tasty Treats

Over the past decade, smoothies have become extremely popular amongst health-conscious eaters around the world. And not without reason: They’re simple to make, filled with fruits and veggies, and are ready in seconds.
Making smoothies with your child might just turn out to be the key moment where they learn that a tasty beverage also can be nutritious. Before you know it, your child will be making their very own spinach and pineapple smoothies after school.  

Prepare Your Palates

The Numetry team practices what it preaches. We believe in healthy lifestyle and are eager to try new smoothie recipes every week. Now you can too! With our Smoothie Friday challengewe want to make it easy and fun for you and your child to adopt healthy choices. 
Each week a new and exciting smoothie will be presented by one of the characters from the Numetry universe. Join us every Friday as we share a new smoothie recipe that you can try at home with your kids. We’d love to see what you come up with! Share your creations with us on TikTok and Instagram