lær meir om spelbasert læring

Kva dei vaksne seier

lina
“Som mor er eg veldig opptatt at slike spel må vere pedagogisk og at barna faktisk vil bruke dei. Her får eg begge deler!”
– Mor Nicolai (9)
“Som lærar er det ikkje alltid like lett å motivere elevar til å gjere matematikk, særskilt elevar som er mattelei. "Numetry" er eit godt læringsverktøy som tar for seg det grunnleggjande i matematikk. Det er enkelt å setje seg inn i både for lærar og elev sidan spelet har gode forklaringar og aukande utfordringar. Som lærar treng du eigentleg ikkje gjere noko anna enn å setje dei i gong og følgje med. I tillegg er det tale for tekst, noko som gjer det enkelt for elevane å få med seg innhaldet. Å bruke videospelet Numetry som ein avløysar i mattetimar gjorde susen for motivasjonen hjå min elev.”
– GRUNNSKULELÆRAR
“Som forelder opplever eg at andre lærespel er trauste og ganske kjedelege. Dette spelet har eg meir tru på fordi det engasjerar og ikkje følast som skulearbeid.”
– Mor Jakob (11)
svein
Erik

det nye og oppslukande lærespelet for born

Numetry er utvikla for born i alderen 9 til 12 år – uavhengig av kva for matematikkferdigheiter dei har frå før. Dei vert no ein del av mannskapet som skal redde ein forsvunnen romfartsekspedisjon. Lekser, pugging og uendelege økter med nasa djupt ned i kladdeboka bytast ut med astronautdrakter og spenning i eit pedagogisk speleventyr.

Numetry er eit trygt lærespel der borna vil kjempe mot den interstellare krigsherren Aganak, møte Zusit-romvesena, utforske ukjende planetar og løyse oppgåver for å finne dei forsvunne astronautane til
Envoy-ekspedisjonen.

For å fullføre kvart oppdrag på vegen treng dei matteferdigheiter som dei tileignar seg gjennom ei interaktiv lærespeloppleving. Historia er utvikla av ein erfaren historieforteljar som har sørga for at det spennande universet kjem til live etter kvart som borna jobbar seg gjennom oppdraga.

utvikla av bransjeekspertar

Håvard Tjora

Pedagog

Germán Barros

Lead Developer

Alberto Alves

Lead Artist

Kristoffer Hundershagen

CEO

KVIFOR «NUMETRY»

faktisk moro

Spelet som snakkar bornas eige språk

«Numetry» sender bornet ditt på ei oppdagingsferd til det mystike solsystemet Matema der berre dine matematikkferdigheiter kan redde dagen!

Ingen kompliserte oppsett

Sett deg tilbake og slapp av

Det er berre å logge inn og borna kan på eigahand trygt spele og lære utan at du treng å gå inn og hjelpe dei.

TILPASSA BORNAS NIVÅ

Det spelar ingen rolle kva for ferdigheiter bornet ditt har

I spelet er det forskjellige nivå, tale for tekst og matematiske tips og triks som gjer at dei alltid vil føle seg engasjerte og motiverte til å fortsette læringa.

hald deg oppdatert

Følg den matematiske reisa via Foreldrepanelet

Du kan enkelt følge barnets progresjon via Foreldrepanelet der du kan spore matematikklæringa deira i sanntid og sjå korleis dei utviklar ferdigheitene sine vidare.

Foreldre elsker det

Houston, vi har ei løysing! Det er ikkje berre borna som liker eventyret i verdsrommet, foreldra som er igjen på Jorda engasjerast òg. Spelet er enkelt å bruke og treng ikkje å installerast eller settast opp. 

I kulissane bak spelet finn vi lærarar, spelutviklarar og erfarne historieforteljarar, som tilfeldigvis òg er foreldre. Numetry er designa for å gje born ei mestringskjensle gjennom interessante oppdrag som gradvis vert vanskelegare, men med grundig opplæring undervegs. Medan du er oppteken med ditt, vil dei unge håpefulle trygt utforske eit nyskapande spel der dei både vert underhaldt og lærer seg matematikk utan eingang å vere klare over det. 

 

 

slik fungera det

Numetry er tilgjengeleg med fleire forskjellige abonnement. Enten du vil prøve gratisversjonen, eller registrere deg for éin-, seks- eller tolvmånadarsplanen for å nyte full tilgang til solsystemet Matema, zusittane og ikkje minst den elleville Dr. Svein. Numetry kan garantere å stå til forventningane!

siste nytt
frå det
ytre rom

Lær meir om oss og matematikkspelet Numetry

læringsplanar

Velg den planen som passar best for dykk
discount-label

72% off

green_ribbon

Reiseruter

Velg det eventyret som passar best for deg

Nybegynnar

0NOK

PER BRUKAR/MND
 • Begrensa spelinnhald

 • Begrensa skins og premiar

Kom i gang

oppdagar

24NOK

PER BRUKAR/MND (ÅRLEG TREKK)
 • Full tilgang til alt spelinnhald

 • Skins og premiar i fleng

 • Stadig nytt spelinnhald

Kom i gang

oppdagar

89NOK

PER BRUKAR/MND
 • Full tilgang til alt spelinnhald

 • Skins og premiar i fleng

 • Stadig nytt spelinnhald

Kom i gang

kvifor prøve numetry

Ingen hokus-pokus
Ingen kompliserte oppsett. Det er berre å logge inn og borna kan på eigenhand trygt spele og lære utan at du treng å gå inn og hjelpe dei. 

Læring og moro til nye høgder
Gløym dei gamle pedagogiske spela med elendig grafikk og tynne historier. Med Numetry får dei unge astronautane ei rik speloppleving og eit oppslukande eventyr dei vil elske. 

Ein galakse fullt av spennande oppdrag
Det spelar ingen rolle kva for ferdigheiter barnet ditt har før ekspedisjonen startar. I spelet er det forskjellige nivå, tale for tekst og matematiske tips og triks som gjer at dei alltid vil føle seg engasjerte og motiverte til å fortsette læringa. 

Hald deg i loopen 
Dersom du vil følgje med på framgangen deira, kan du enkelt gjere dette via Foreldrepanelet der du kan spore matematikklæringa deira i sanntid og sjå korleis dei utviklar ferdigheitene sine vidare.

early bird-tilbod frå

nok 24/mnd

 • Full tilgang til alle oppdrag, skins og utstyr
 • Moglegheita for å tilpasse figuren din
 • Legg til og spel mot vener
 • Stadig nytt innhald og premiar
 • Motta bonus-innhald og utstyr
 • Tilgang til Foreldrepanelet

utviklinga av verdas beste matematikkspel er støtta av

hald deg oppdatert på utviklinga av spelet

siste sakar

TEST

nn_NO
en_US nb_NO es_ES pt_BR nn_NO